e-Fatura Başvurusu

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar:

Başvuru Sonrası ISIS e-Fatura Entegrasyonu

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar:

  1. İş Akışları ve İhtiyaçların Belirlenmesi

  2. Mevcut işleyişin analizi ve yeni işleyişin dizaynı.

  3. Müşteri öncelikleri ve mevcut işleyişe göre senaryonun hazırlıkları

  4. Entegrasyon hazırlıkları e-Fatura Entegrasyonu ve Canlıya Geçiş

  5. Fiziksel ve yazılımsal alt yapının kurulumu ve konfigrasyonu

  6. Fiziksel ve yazılımsal alt yapının kurulumu ve konfigrasyonu

  7. Pilot kullanıcı gurubu ile canlıya geçiş

  8. e-Fatura Entegrasyonu Kazanç Analizi ve Yaygınlaştırma

  9. Entegrasyonun sağladığı kazançlar ve yaygınlaştırma analizi

Mali Mühür Başvurusu

Mali Mühür Başvurusuyla Yapılabilecekler:

Mali mühür başvurusu yaptıktan sonra Gelir İdaresinin Portalından e-Fatura alıp gönderebilirsiniz

397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, Anonim Şirket ile Limited Şirket statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir. e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

e-Fatura Servisleri